Spring til indhold
Luk

Børn og pårørende


Social- og Integrationsministeriet om støtte til pårørende (link)   

Uddrag fra ministeriets webside

Pårørende har behov for støtte enten for sig selv eller ved at blive inddraget i tilbudet til misbrugeren. Kommunerne er forpligtet til at yde støtte til særligt udsatte børn såsom børn af stofmisbrugere. Der etableres ofte særlig støtte omkring gravide.

Særlig støtte til børn af stofmisbrugere
Børn af stofmisbrugere har stort set altid brug for særlig støtte. Denne støtte skal ydes af de kommunale myndigheder ud fra Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge.

Børn af stofmisbrugere er en meget udsat gruppe, fordi et omfattende stofmisbrug meget ofte påvirker forældrenes mulighed for at sikre deres børn gode opvækstvilkår. Anbringelse udenfor eget hjem – både med og uden forældrenes samtykke – er derfor ofte forekommende netop i stofmisbrugsfamilier.

Kurser for pårørende til stofmisbrugere

Behandlingscentret afholder kurser for pårørende til stofmisbrugere. Det er gratis at deltage. Pårørende må ikke selv være i misbrug.

På kurset vil du få mulighed for at dele din historie og den belastning det er at være pårørende til en stofmisbruger. Du får ligeledes mulighed for at høre andres historie.

Du vil også lære om hvad det vil sige at være afhængig/være i et misbrug samt hvordan det er at være i behandling.

Sådan deltager du
Hvis du vil deltage på et kursus for pårørende skal du ringe på tlf. 23 11 94 25 eller tlf. 29 42 80 14.

Du kan også skrive en mail til Troels trmo@odense.dk.