Spring til indhold
Luk

Sådan arbejder vi


Udredning og igangsættelse
Vi tilstræber, at behandlingen iværksættes så hurtigt som muligt efter henvendelsen. Vi foretager, før behandlingsindsatsen igangsættes, en grundig udredning, således at tilbuddet er sammensat efter dine behov og ønsker. Der kan blive tale om videre visitation til anden foranstaltning, hvis din behov ligger uden for vores opgaver.

Hvis det er nødvendigt i udredningsfasen, inddrages relevante eksterne samarbejdspartnere for at sikre en koordineret handlingsplan.

Behandlingen
 
Behandlingen tager udgangspunkt i din individuelle situation, idet din livshistorie er unik. Behandleren matcher behandlingstilbuddet til dig ud fra dine udfordringer og ønsker.

Stofreduktion
Harm reduction (skadesreduktion) er et tilbud til dig, der ønsker at reducere dit stofmisbrug, men som har behov for substitutionsbehandling, individuel– og gruppebehandling, kontaktskabende samvær, motivationsskabende samtaler, omsorgspleje, sundheds- og sygepleje m.m. for at opnå et liv med så lidt skade på din egen krop og liv som muligt, men også for at reducere skaderne for det omgivende samfund.

Din indflydelse
Du inddrages i planlægningen af din behandling og har medansvar for behandlingen. Vi har fokus på succesoplevelser, der fører til at du bliver motiveret til at gennemføre et behandlingsforløb.

Vi har et brugerråd, hvor rammer og indhold af behandlingen og behandlingsstedet drøftes.

Vores grundlæggende princip for behandling er baseret på frivillighed.

Handleplan
Rammerne for behandlingen medfører, at vi skal udarbejde en handle- og behandlingsplan for dig, der modtager behandling. Vi skal følge op efter nærmere fastlagte intervaller tilpasset dit forløb.

Målene i din behandling tager udgangspunkt i dine færdigheder (ressourcer/evner), problemer og behov. I planlægningen af behandlingsforløbet sikrer vi en forventningsafstemning mellem vores forventninger om udvikling og dine ressourcer og opfattelse af hvad en forbedret livskvalitet.