Spring til indhold

Behandlingsgaranti

I henhold til Lov om Social Service § 101, stk. 2.5 er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Dette betyder, at der højest må gå 14 dage, fra borgerens 1. henvendelse med ønske om misbrugsbehandling, til der er truffet afgørelse, behandlingsplan er udarbejdet og behandlingen er iværksat.
Borgerens behov for behandling afdækkes via VoksenMap

Endvidere tilbydes § 141 handleplan med relevante samarbejdspartnere – dette som en del af Odense Kommunes ”En Plan”, der sikrer tæt samarbejde og koordinering mellem andre sociale, psykiatriske eller sundhedsfaglige indsatser for at understøtte en helhedsorienteret indsats.

I henhold til Sundhedsloven § 142 tilbydes lægesamtale indenfor de første 14 dage samt opstart af substitutionsbehandling ved behov.

Behandlingscenter Odense
  • Grønlandsgade 13
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 63 75 17 50
  • Stofmisbrug@odense.dk
  •