Spring til indhold

Kerneydelse og Metoder

Kerneydelsen er et ambulant misbrugsbehandling med helhedsorienteret, individuel tilgang, der tilbyder professionel behandling i afhængighed af rusmidler og sigter mod vores kerneopgave med at rykke flere borgere tættere på job og uddannelse og eller øge borgerens livskvalitet.

Målgruppen for behandling er alle, der ønsker ambulant misbrugsbehandling og er omfattet af målgruppen jf. Serviceloven § 101.

Det er et frivilligt behandlingstilbud, der er baseret på borgerens motivation, forandringsparathed og klare ønske om forandring af aktuelle misbrugsstatus. Dette er grundlæggende i behandlingen og dermed også en forudsætning for tilbud om behandling.

 

Behandlingen tager udgangspunkt i en overordnet teoretisk forståelse indenfor den systemiske og kognitive tænkning samt MI :

Systemiske tilgang :

Fokus på det relationelle arbejde i den helhedsorienteret tilgang til borgeren og dennes livssituation.

 

Kognitiv adfærdserapi :

Sigter mod at udfordre og ændre kognitiv forvrængning og adfærd, forbedre følelsesmæssig regulering og dermed give borgeren mulighed for at udvikle personlige mestringsstrategier, der er målrettet løsningen af aktuelle problemstillinger.

 

MI (Motivational Interviewing):

Samarbejdsbaseret adfærdsterapi, der sigter mod at styrke borgerens egen motivation til at foretage forandringer. Grundtanken er, at borgeren kan overtale sig selv til forandring, hvorfor fokus er borgerens egen ønskede forandring og ikke at borgeren fortælles hvilken forandring vedkommende bør gøre.