Spring til indhold

Voksne og Rusmidler

I Voksne og Rusmidler er der både fokus på skadesreduktion samt ophør af stof-indtag

Stofophør

I Voksne og Rusmidler tager vi udgangspunkt i din situation. Vi tilbyder social stofmisbrugsbehandling, hvor der er fokus på motivation, det du gerne vil med dit liv og ud fra dette hjælpe dig med at finde andre løsninger/muligheder og koordinering i forhold til andre tilbud, der kan være relevante for dig. En del af social stofmisbrugsbehandling kan inkludere substitutionsmedicin. 

 

Målene kan være:

  • At forbedre din livskvalitet ved at stabilisere eller reducere dit stofmisbrug.

  • At forebygge og reducere skader som følge af dit stofmisbrug.

  • At forbedre din livskvalitet ved at stoppe dit stofmisbrug.

  • At understøtte, at du lærer strategier for, hvordan du kan leve dit liv uden et stofmisbrug.

Når du henvender dig til Behandlingscentret og påbegynder din behandling, vil du blive tilbudt en række samtaler (individuelt eller i gruppe) med fokus på din afhængighed.

Før behandlingsindsatsen igangsættes foretager vi en grundig afdækning, således at tilbuddet er sammensat efter dine behov og ønsker.

Hvis det er nødvendigt i udredningsfasen, kan relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre en koordineret handlingsplan.

Vi har skærpet underretningspligt. Vi informerer altid Børn og Unge Forvaltningen ved indskrivning, hvis der er viden om, at du har børn eller samvær med børn under 18 år.

Behandlingen tager udgangspunkt i din individuelle situation, idet din livshistorie er unik. Behandleren matcher behandlingstilbuddet til dig ud fra dine udfordringer og ønsker. Sammen finder vi dine mål og udarbejder en behandlingsplan. 

Opstart af substitutionsmedicin eller andet medicin kræver en lægesamtale.

Behandlingsgarantien tilsiger, at du har krav på en lægelig behandlingsplan indenfor 14 dage efter henvendelsen.