Spring til indhold

Om os

Vi er Odense Kommunes behandlingstilbud til borgere i kommunen - og til borgere i Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune. Tilbuddet er til voksne med brug af stoffer.

Tilbuddet er til borgere over 30 år med forbrug af opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordinerede lægemidler, og til borgere over 18 der ønsker behandling med substitutionsmedicin. Behandlingen er gratis og du kan henvende til på vores hovednummer 63 75 17 50 eller via vores mail [email protected].

 

 

Hvem er vi?

I vores behandlingscenter møder du pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, sekretærer og elever/studerende. Vi vil alle understøtte dig på din vej til at blive stabiliseret og mindske de følgevirkninger der kan være, når man indtager rusmidler.

Behandlingen tager udgangspunkt i din individuelle situation, idet din livshistorie er unik. Vi matcher behandlingstilbuddet til dig ud fra dine udfordringer og ønsker. Sammen finder vi dine mål og udarbejder en behandlingsplan. 

 

 

Underretningspligt:

Vi har skærpet underretningspligt. Vi informerer altid Børn og Unge Forvaltningen ved indskrivning, hvis der er viden om, at du har børn eller samvær med børn under 18 år.

 

 

Behandlingsgaranti:

Behandlingsgarantien tilsiger, at du har krav på en lægelig behandlingsplan indenfor 14 dage efter henvendelsen.

Før behandlingsindsatsen igangsættes foretager vi en grundig afdækning, således at tilbuddet er sammensat efter dine behov og ønsker. Hvis det er nødvendigt i udredningsfasen, kan relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre en koordineret handlingsplan.

Opstart af substitutionsmedicin eller andet medicin kræver en lægesamtale.

 

 

Andre Afdelinger:

 

Vedr. behandling til Unge, se her: 

Unge og Rusmidler

 

 

Vedr. Alkoholbehandling, se her:

Alkohol Behandling Odense Kommune

 

 

Vedr. Anonym Stofbehandling, se her:

Anonym Stofbehandling