Spring til indhold

Om os

Vi er Odense Kommunes tilbud til voksne med et stofmisbrug.

Tilbuddet er til borgere over 30 år med misbrug af opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordinerede lægemidler, og til borgere over 18 der ønsker behandling med substitutionsmedicin. Behandlingen er gratis og du kan henvende til på vores hovednummer 63751750 eller via vores mail stofmisbrug@odense.dk.

Om os

Behandlingscenter Odense tilbyder rådgivning og behandling til voksne, der oplever problemer med stoffer.

Vedr. behandling til Unge, se her: 

Unge og RusmidlerVi er Odense Kommunes behandlingstilbud til borgere i kommunen - og til borgere i Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune.

Begge kommuner har indgået aftale om, at behandling varetages af Odense Kommune.


Behandlingscentret bruger følgende behandlingsmetoder:


 • MI (motiverende tilgang)

 • Individuel kognitiv tilgang

 • Gruppebehandling

 • NADA/øre-akupunktur

 • Social færdighedstræning

 • Substitutionsbehandling (Buprenorphin, Metadon og Heroin)

 • Psykoedukation/undervisning

 • Forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme

 • Sundhedssamtaler

 • Tilbagefaldsforebyggende behandling

 • Pårørende-grupper


I vores behandlingscenter møder du pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, social -og sundhedsassistenter, læger og sekretærer. 

Vi vil alle understøtte dig på din vej til at blive stabiliseret og mindske de følgevirkninger der er, når man indtager rusmidler.