Spring til indhold

Værdigrundlag

Vi er en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune. Forvaltningens kerneopgave er, at flere borgere skal i job og uddannelse. For at understøtte dette, tager vi udgangspunkt i borgerens mål i misbrugsbehandlingen.

Relationen mellem borger og Behandlingscenter Odense er afgørende for effekten af misbrugsbehandlingen.

Ingen kontakt – ingen kontrakt!

 

.Vi møder borgeren der, hvor borgeren ønsker at møde os.

.Vi bruger borgerens ressourcer på at nå borgerens mål.

.Vi støtter borgeren i borgerens mål.

.Vi møder borgeren som et menneske, der har et misbrug.

 

Vores udgangspunkt er, at alle skal have noget at leve af og leve for.

Ingen afvisning uden anvisning.

Ligeledes er vores behandlingstilbud tilrettelagt i henhold Lov om Social Service, Sundhedsloven samt de Nationale Retningslinjer.

 

Serviceloven

Sundhedsloven

De Nationale Retningslinjer