Spring til indhold

Værdigrundlag

Behandlingsindsatsen bygger på respekt for individet og på den nyeste evidensbaserede viden om indsatser og effekt.

I behandlingen gælder følgende grundvilkår:

  • Behandlingen skal være frivillig.
  • Behandlingen skal være gratis for borgeren.
  • Behandlingen skal være lettilgængelig.
  • Behandlingen tilbyder et varieret behandlingstilbud ud fra erfarings- og evidensbaserede metoder knyttet an til borgerens individuelle ønsker og behov.

 

I behandlingen tager vi udgangspunkt i følgende principper:

  1. Vi understøtter dine mål i stofbehandlingen.
  2. Vi møder dig der, hvor du ønsker at møde os.
  3. Vi bruger dine ressourcer på at nå dine mål.
  4. Vi møder dig som et menneske, der har et misbrug.
  5. Vores udgangspunkt er, at alle skal have noget at leve af og leve for.

 

Den politiske ramme for stofbehandlingen i Odense Kommune er udgjort af:

Odense Kommunes Udsatte-politik 

De Nationale Retningslinjer for den sociale stofbehandling

Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin