Spring til indhold

Tilbud i Behandlingscenter Social

Her kan du se de tilbud der er til dig i Behandlingscenter Social

Strukturerede samtaler:

Omfatter minimum 2 og maksimalt 8 samtaler månedligt. Der tages udgangspunkt i din tilstand, ønsker og behov jf. dine mål, trivsel og behandlingsplan. Varetages af både socialfaglige behandlere.

 

Adhoc samtaler:

Imødekommes af både social- og sundhedsfaglige behandlere alle hverdage både ved din personlige henvendelse i Behandlingscenter Odense eller ved telefonisk kontakt. Fokus er akutte problemstillinger.

 

 

Gruppebehandling:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud der har som mål, at styrke den enkeltes evne til at forstå sig selv og andre i forhold til gruppebehandlingens tema.

Der veksles mellem psykoedukation og inddragelse af deltagernes egne historier og aktuelle udfordringer.

Listen er dynamisk og ikke udtømmende. Tilbuddet er gældende for alle indskrevne borgere i Behandlingscenter Odense, hvor det vurderes fagligt relevant.

Varighed af gruppeforløb er op til 8 gange. Tema er varierende.

Temaer for gruppebehandling:

 • Rygestop
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Pårørendeundervisning
 • Et liv i substitutionsbehandling
 • Benzodiazepiner
 • Motion
 • Alkohol
 • Neuropædagogik- og psykologi
 • Trang
 • Afhængighed

 

Socialfagligt tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med fokus på din tilstand, ønsker og behov jf. dine mål, trivsel og behandlingsplan.

 • Ledsagelse til læge/sygehus
 • Ledsagelse til kommunale/regionale samarbejdspartnere
 • Walk and Talk
 • Hjemmebesøg
 • ADL-træning
 • Motion
 • Støtte til kontakt til relevante samarbejdspartnere, pårørende etc.
 • Identificere dine ønsker og mål for behandlingen og støtte i målopfyldelse

Listen er ikke udtømmende.

 

 

NADA:

NADA er velegnet ved bl.a. behandling af abstinenser og anvendes som understøttende tilbud til samtaleforløb. Gives efter ønske fra dig i det omfang, det vurderes fagligt relevant.

 

 

Hepatitis Klinik:

Behandlingscenter Odense har, i samarbejde med infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, et tilbud, hvor Hepatitis opspores og behandles. Dette tilbud er gældende for alle borgere indskrevet i Behandlingscenter Odense.