Spring til indhold

Tilbud i Behandlingscenter Sundhed

Her kan du se de tilbud der er til dig i Behandlingscenter Sundhed

Medicinsk tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med medicinunderstøttende substitutionsbehandling, hvor du kan få udleveret substitutionsmedicin i Behandlingscenter Odense.

I de første 14 dage af et behandlingsforløb skal du som udgangspunkt fremmøde på daglig basis til medicinudlevering. Herefter fremmøder du efter individuel aftale med læge og behandler baseret på din aktuelle tilstand og ønsker samt læge og behandlers faglige vurdering. Status for behandlingsbehov og fremmøde evalueres løbende og ajourføres via din behandlingsplan.

 

 

Sundhedsfagligt tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med fokus på din tilstand, ønsker og behov jf. Dine mål, trivsel og behandlingsplan.

 • Nedtrapningssamtaler/andre spørgsmål vedr. medicinsk behandling
 • Akut opstået sygdom 
 • Opstart og genopstart af substitutionsbehandling
 • Vaccinationer
 • Urinprøver
 • Ferieanmodning, medicinpas etc
 • Årsstatus
 • Doseringer
 • Opgaver efter lægesamtaler
 • Opfølgning ved henvisninger
 • Bestille blodprøver/ekg
 • Vejledning om hygiejne
 • Vejledning om søvn
 • Vejledning om kost
 • Vejledning om motion
 • Vejledning om og hjælp til prævention

Listen er ikke udtømmende.

 

 

Lægefagligt tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med fokus på din tilstand, ønsker og behov jf. dine mål, trivsel og behandlingsplan.

 • Lægesamtale indenfor behandlingsgarantien
 • Lægefaglig behandlingsplan
 • Lægesamtaler opfølgende
 • Screening af generel sundhedstilstand herunder :

  *diabetes, stofskiftesygdomme, hepatitis, HIV, dyslipidæmi, lever- og nyrefunktion

         -     Vurdering af behov for psykiatrisk udredning

         -     Koordinering med din egen læge

         -     Indberetning til lovpligtige databaser

         -     Substitutionsbehandling

         -     Medicinsk støttebehandling til ophør af hash, cannabis, opioider og centralstimulerende stoffer

 • Ned- og aftrapning af benzodiazepinmisbrug
 • Behandling af akutte abstinenstilstande
 • Behandling af alkoholafhængighed herunder afrusning, behandling med trangdæmpende medicin og antabusbehandling
 • Vejledning om kost, motion og rygevaner
 • Vejledning om og hjælp til prævention

Listen er ikke udtømmende.

 

 

Udekørende tilbud:

Dette er et helhedsorienteret behandlingstilbud til dig, der grundet fysisk og/eller psykisk lidelse ikke kan fremmøde i Behandlingscenter Odense til behandlingssamtaler og/eller substitutionsbehandling. To sundhedsfaglige behandlere fra Behandlingscenter Odense kører flere gange ugentlig ud til borgere tilknyttet udekørende funktion. Der køres ligeledes substitutionsmedicin ud til bosteder med borgere tilknyttet Behandlingscenter Odense.

Ugentlig er der også medicinudlevering i vores satellitfunktion i bydelen Bolbro.

 

 

Strukturerede samtaler:

Omfatter minimum 2 og maksimalt 8 samtaler månedligt. Der tages udgangspunkt i din tilstand, ønsker og behov jf. dine mål, trivsel og behandlingsplan. Varetages af både socialfaglige behandlere.

 

 

Adhoc samtaler:

Imødekommes af både social- og sundhedsfaglige behandlere alle hverdage både ved din personlige henvendelse i Behandlingscenter Odense eller ved telefonisk kontakt. Fokus er akutte problemstillinger.

 

 

Gruppebehandling:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud der har som mål, at styrke den enkeltes evne til at forstå sig selv og andre i forhold til gruppebehandlingens tema.

Der veksles mellem psykoedukation og inddragelse af deltagernes egne historier og aktuelle udfordringer.

Listen er dynamisk og ikke udtømmende. Tilbuddet er gældende for alle indskrevne borgere i Behandlingscenter Odense, hvor det vurderes fagligt relevant.

Varighed af gruppeforløb er op til 8 gange. Tema er varierende.

Temaer for gruppebehandling:

 • Rygestop
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Pårørendeundervisning
 • Et liv i substitutionsbehandling
 • Benzodiazepiner
 • Motion
 • Alkohol
 • Neuropædagogik- og psykologi
 • Trang
 • Afhængighed

 

Socialfagligt tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med fokus på din tilstand, ønsker og behov jf. dine mål, trivsel og behandlingsplan.

 • Ledsagelse til læge/sygehus
 • Ledsagelse til kommunale/regionale samarbejdspartnere
 • Walk and Talk
 • Hjemmebesøg
 • ADL-træning
 • Motion
 • Støtte til kontakt til relevante samarbejdspartnere, pårørende etc.
 • Identificere dine ønsker og mål for behandlingen og støtte i målopfyldelse

Listen er ikke udtømmende.

 

 

NADA:

NADA er velegnet ved bl.a. behandling af abstinenser og anvendes som understøttende tilbud til samtaleforløb. Gives efter ønske fra dig i det omfang, det vurderes fagligt relevant.

 

 

Hepatitis Klinik:

Behandlingscenter Odense har, i samarbejde med infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, et tilbud, hvor Hepatitis opspores og behandles. Dette tilbud er gældende for alle borgere indskrevet i Behandlingscenter Odense.