Spring til indhold

Støtte til pårørende

Til dig, der er pårørende, eller står i nær relation til en med rusmiddelproblematikker.

Vi indbyder i Behandlingscenter Odense til et gruppeforløb med 7 deltagere over fem gange, hvor vi i fællesskab vil have fokus på:

  • Gensidig erfaringsudveksling
  • At bryde tabuet og understøtte en åbenhed omkring rusmiddelproblemer.
  • Dig, den pårørende, som aktør i eget liv
  • Rusmidlets indvirkninger på hele familien og den nære omgangskreds, samt jeres mulighed for at tilegne jer konstruktive strategier hertil

Grundlaget for ovenstående er I høj grad jeres historier, jeres tanker og jeres input.

 

Gruppeforløb for pårørende indeholder:

Gruppeforløbet vil dels være faglige oplæg fra behandlere, og dels være et forum for jer som pårørende, til at udveksle erfaringer.
Yderligere vil der være et oplæg ved en tidligere stofbruger samt et oplæg fra en pårørende, som vil bidrage med deres livsfortælling i forhold til: skam, skyld og mistillid. Der vil i den forbindelse, være mulighed for at stille nysgerrige og afklarende spørgsmål til dem.


Vi skal gøre opmærksom på, at forløbet ikke tjener som et endegyldigt facit, men snarere et forum til, at man med støtte fra os og øvrige pårørende kan blive styrket i sin egen refleksion, handlemåder og dermed evnen til at træffe beslutninger vedrørende eget liv, og stå fast på disse.


Kontakt os

Evy - [email protected] – tlf.: 40 27 94 72
Annika - [email protected] - tlf.: 30 69 84 40