Spring til indhold

Tilbud i Heroinklinikken

Her kan du se de tilbud der er til dig i Heroinklinikken.

Medicinsk tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med medicinunderstøttende substitutionsbehandling (heroin).

 

 

Sundhedsfagligt tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med fokus på din tilstand, ønsker og behov jf. Dine mål, trivsel og behandlingsplan.

 • Nedtrapningssamtaler/andre spørgsmål vedr. medicinsk behandling
 • Akut opstået sygdom 
 • Opstart og genopstart af heroinbehandling
 • Vaccinationer
 • Urinprøver
 • Ferieanmodning, medicinpas etc
 • Årsstatus
 • Doseringer
 • Opgaver efter lægesamtaler
 • Opfølgning ved henvisninger
 • Bestille blodprøver/ekg
 • Vejledning om hygiejne
 • Vejledning om søvn
 • Vejledning om kost
 • Vejledning om motion
 • Vejledning om og hjælp til prævention

Listen er ikke udtømmende.

 

 

Lægefagligt tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med fokus på din tilstand, ønsker og behov jf. dine mål, trivsel og behandlingsplan.

 • Lægefaglig behandlingsplan
 • Lægesamtaler opfølgende
 • Screening af generel sundhedstilstand herunder :

  *diabetes, stofskiftesygdomme, hepatitis, HIV, dyslipidæmi, lever- og nyrefunktion

         -     Vurdering af behov for psykiatrisk udredning

         -     Koordinering med din egen læge

         -     Indberetning til lovpligtige databaser

         -     Substitutionsbehandling

         -     Medicinsk støttebehandling til ophør af hash, cannabis, opioider og centralstimulerende stoffer

 • Behandling af akutte abstinenstilstande
 • Behandling af alkoholafhængighed herunder afrusning, behandling med trangdæmpende medicin og antabusbehandling
 • Vejledning om kost, motion og rygevaner
 • Vejledning om og hjælp til prævention

Listen er ikke udtømmende.

 

 

Adhoc samtaler:

Imødekommes af både social- og sundhedsfaglige behandlere alle hverdage både ved din personlige henvendelse i Behandlingscenter Odense eller ved telefonisk kontakt. Fokus er akutte problemstillinger.

 

 

Gruppebehandling:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud der har som mål, at styrke den enkeltes evne til at forstå sig selv og andre i forhold til gruppebehandlingens tema.

Der veksles mellem psykoedukation og inddragelse af deltagernes egne historier og aktuelle udfordringer.

Listen er dynamisk og ikke udtømmende. Tilbuddet er gældende for alle indskrevne borgere i Behandlingscenter Odense, hvor det vurderes fagligt relevant.

Varighed af gruppeforløb er op til 8 gange. Tema er varierende.

Temaer for gruppebehandling:

 • Rygestop
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Pårørendeundervisning
 • Et liv i substitutionsbehandling
 • Benzodiazepiner
 • Motion
 • Alkohol
 • Neuropædagogik- og psykologi
 • Trang
 • Afhængighed

 

 

Socialfagligt tilbud:

Et helhedsorienteret behandlingstilbud med fokus på din tilstand, ønsker og behov jf. dine mål, trivsel og behandlingsplan.

 • Ledsagelse til læge/sygehus
 • Ledsagelse til kommunale/regionale samarbejdspartnere
 • Walk and Talk
 • Hjemmebesøg
 • ADL-træning
 • Motion
 • Støtte til kontakt til relevante samarbejdspartnere, pårørende etc.
 • Identificere dine ønsker og mål for behandlingen og støtte i målopfyldelse

Listen er ikke udtømmende.

 

 

NADA:

NADA er velegnet ved bl.a. behandling af abstinenser og anvendes som understøttende tilbud til samtaleforløb. Gives efter ønske fra dig i det omfang, det vurderes fagligt relevant.

 

 

Hepatitis Klinik:

Behandlingscenter Odense har, i samarbejde med infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, et tilbud, hvor Hepatitis opspores og behandles. Dette tilbud er gældende for alle borger.

 

 

Mindfulness