Spring til indhold

Til fagpersoner

Information som kan være relevant for fagfolk / samarbejdspartnere

Hvis du som samarbejdspartner eller fagperson har brug for at komme i kontakt med Behandlingscentret ud over den almindelige telefon-åbningstid, kan du ringe til Heroinklinikken på tlf: 63 75 19 47.

 

Behandlingsgaranti:

I henhold til Lov om Social Service § 101, stk. 2.5 er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Dette betyder, at der højest må gå 14 dage, fra borgerens 1. henvendelse med ønske om stofbehandling, til der er truffet afgørelse, behandlingsplan er udarbejdet og behandlingen er iværksat.
Borgerens behov for behandling afdækkes via VoksenMap.

Endvidere tilbydes § 141 handleplan med relevante samarbejdspartnere – dette som en del af Odense Kommunes ”En Plan”, der sikrer tæt samarbejde og koordinering mellem andre sociale, psykiatriske eller sundhedsfaglige indsatser for at understøtte en helhedsorienteret indsats.

I henhold til Sundhedsloven § 142 tilbydes lægesamtale indenfor de første 14 dage samt opstart af substitutionsbehandling ved behov.

 

Tilgang og kerneydelse:

Kerneydelsen er en ambulant stofbehandling med helhedsorienteret, individuel tilgang, der tilbyder professionel behandling i afhængighed af rusmidler og sigter mod vores kerneopgave med at rykke flere borgere tættere på job og uddannelse og / eller øge borgerens livskvalitet.

Målgruppen for behandling er alle, der ønsker ambulant stofbehandling og er omfattet af målgruppen jf. Serviceloven § 101.

Det er et frivilligt behandlingstilbud, der er baseret på borgerens motivation, forandringsparathed og klare ønske om forandring af aktuelle stofbrug. Dette er grundlæggende i behandlingen og dermed også en forudsætning for tilbud om behandling.

 

 

Metoder:

  • Systemiske tilgang :

Fokus på det relationelle arbejde i den helhedsorienteret tilgang til borgeren og dennes livssituation.

 

  • Kognitiv adfærdsterapi :

Sigter mod at udfordre og ændre kognitiv forvrængning og adfærd, forbedre følelsesmæssig regulering og dermed give borgeren mulighed for at udvikle personlige mestringsstrategier, der er målrettet løsningen af aktuelle problemstillinger.

 

  • MI (Motivational Interviewing):

Samarbejdsbaseret adfærdsterapi, der sigter mod at styrke borgerens egen motivation til at foretage forandringer. Grundtanken er, at borgeren kan overtale sig selv til forandring, hvorfor fokus er borgerens egen ønskede forandring og ikke at borgeren fortælles hvilken forandring vedkommende bør gøre.

 

 

Status:

Ønskes der status på et behandlingsforløb fra betalingskommune så udarbejdes denne på forespørgsel. Dog er der indgået aftale om årlig status med Nordfyns Kommune og Kerteminde Kommune.