Spring til indhold

Nyt gårdmiljø

Et helt nyt indbydende gårdmiljø skal danne rammen om Behandlingscenter Odense. Grønne planter, nye siddetrin i træ og en bedre afskærmning fra gaden skal etableres i årene 2023-2024.

Det nye gårdmiljø skal give tryghed og afskærmning fra resten af gadebilledet for de borgere, der kommer til behandling i centret. Behandlingscenter Odense har i forbindelse med planerne for det nye gårdmiljø inddraget både borgere, medarbejdere og ledere.

 

Det er den A.P. Møllerske Støttefond, som har bevilliget 5,2 mio. kroner til at skabe bedre omgivelser for stofbehandlingen i Odense.

 

Læs pressemeddelelse om det nye gårdmiljø

Læs Byrådets beslutning om etablering af det nye gårdmiljø den 31.08.2023

 

Det nye gårdmiljø

De fysiske rammer spiller en vigtig rolle for Behandlingscenter Odenses mål om at løfte kvaliteten af stofbehandlingen i dialog med borgerne. De stærke sociale og sundhedsmæssige fagligheder skal spille endnu bedre sammen for at gøre flere stoffri. Det betyder, at borgerne skal have en tryg, værdig og respektfuld oplevelse, når de kommer til behandlingscenteret.

 

En væsentlig del af projektet er en afskærmning ud mod Grønlandsgade, men der skal også være et mere tilbagetrukket indgangsparti, venteområder med bænke og overdækning samt grønne bede og træer.  

 

Tegning og plan over det nye gårdmiljø

I det nye gårdmiljø etableres: 

 • Hegn mod Grønlandsgade, som er transparent, sådan at man kan se ud på gaden, men alligevel er relativ anonym, når man opholder sig i gården
 • En tilbagetrukket indgang, hvormed man har mulighed for at stå lidt væk fra gaden, mens man venter på at behandlingscenteret åbner
 • Klinkebelægning i gården
 • Græsarmeringssten på parkeringsarealerne
 • Venteområder med bænke og overdækninger
 • Hundekroge
 • A-cykelstativer
 • Grønne bede, regnbede og træer i gårdmiljøet
 • Gårdrummet bliver oplyst med diffus belysning
 • Lyskasserne skæres ned og tillader mere lys at komme ned til kælder, samtidig med at rækværk dermed kan fjernes.
 • Den indvendige del af indgangsområdet (indgang A) skal harmonere med det nye grønne gårdmiljø

 

Status og tidsplan

Projektet har første spadestik d. 12. oktober 2023, hvorefter arbejdet påbegyndes.

Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2024.